ติดตาม โครงการศึกษารูปแบบการใช...


อ่าน 33

ติดตาม โครงการศึกษารูปแบบการใช้ยาป้องกันวัณโรค(IPT) ผู้ป่วยเอชไอวี สำหรับประเทศไทย รอบ 2 ณ ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560

รายละเอียด : -27 มิ.ย. 2560 อรรฆพล แสงคำ

รูปภาพ / กิจกรรม