การนิเทศเสริมพลัง โครงการจังหว...


อ่าน 21

การนิเทศเสริมพลัง โครงการจังหวัดปลอดบุหรี่และสุรา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

รายละเอียด : โดย ศูนย์พัฒนาศักยกำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ (พศย.) นำโดย นายแพทย์ชัย กฤติยาภิชาติกุล ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมยาสูบ และ ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการ พศย. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา ณ ห้องประชุมผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลขุขันธ์10 ส.ค. 2560 อรรฆพล แสงคำ

รูปภาพ / กิจกรรม