การประชุมวิชาการ


อ่าน 1183

การประชุมวิชาการ

รายละเอียด : การประชุมวิชาการ การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิดโดย พญ.ประภาพร ศรีชัยบาล กุมารแพทย์ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและการเจาะถุงน้ำคร่ำส่งตรวจ โดย พญ.วทัศมล ดวนใหญ่ สูติแพทย์ การดูแลหญิงที่มีภาะตกเลือดหลังคลอด โดย พว.นราธร ไชยงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลขุขันธ์8 พ.ย. 2560 อรรฆพล แสงคำ

รูปภาพ / กิจกรรม