โรงพยาบาลขุขันธ์

Tel.

0-4581-4290 ต่อ 1-4

Mail

khukhanhospital@gmail.com
โรงพยาบาลขุขันธ์
ช่องทางการเรียนรู้

ลิงค์ เอกสาร/คลิปวีดีโอ
 19 เม.ย. 67 : เอกสารน่ารู้ (สขร.) 
 11 เม.ย. 67 : การตั้งค่าต่างๆ ของหนังสือราชการ หนังสือภายนอก 
 11 เม.ย. 67 : การพิมพ์บันทึกข้อความ Word 2019 
 11 เม.ย. 67 : การจัดหน้ากระดาษ Word หนังสือราชการ 
 10 เม.ย. 67 : การพิมพ์หนังสือราชการ หนังสือภายนอก 
 10 เม.ย. 67 : หนังสือสั่งการ 
โรงพยาบาลขุขันธ์